Inschrijven T.V. Steenbergen
 1. OPMERKINGEN EN VOORWAARDEN
  - Plaats: Tennispark TV Steenbergen.
  - Aanvang: vanaf 3 april 2018
  - Deelnemers moeten lid zijn van TV Steenbergen
  - Door weersomstandigheden vervallen lessen worden ingehaald volgens de richtlijnen van de VNT (vereniging Nederlandse tennisleraren). Een uitgebreide omschrijving hiervan kunt u vinden op onze website www.tenniswb.nl onder het kopje “tennislessen” / “lesvoorwaarden”.
  - Inlevering en ondertekening van het inschrijfformulier verplicht tot het betalen van het verschuldigde lesgeld
  - Door in te schrijven accepteert u onze betalingsvoorwaarden. Zie hiervoor onze website: www.tenniswb.nl
  - Als u wordt ingedeeld in een kleinere groep dan waarvoor is ingeschreven dan zullen de lessen duurder zijn. Informeer in dit geval bij de leraar naar de prijs
  - Verzuimde lessen worden niet ingehaald en er is geen restitutie van lesgeld mogelijk.

  INFORMATIE EN INLEVERADRESSEN
  Genora Piepenboek 06-36102553
  Tennis.wb, Postbus 54, 4740 AB HOEVEN GSM 06-53813425
  Email: info@tenniswb.nl of website www.tenniswb.nl

  INSCHRIJVEN VOOR 19 MAART A.S.
 2. Naam(*)
  Please type your full name.
 3. Adres(*)
  Invalid Input
 4. Postcode(*)
  Invalid Input
 5. Woonplaats(*)
  Invalid Input
 6. Geboorte Datum(*)
  Invalid Input
 7. Geslacht(*)
  Invalid Input
 8. Telefoon thuis(*)
  Invalid Input
 9. Telefoon mobiel(*)
  Invalid Input
 10. E-mail(*)
  Invalid email address.
 11. Tennis Ervaring(*)
  Invalid Input
 12. Speelsterkte(*)
  Invalid Input
 13. Lid van T.V. Steenbergen(*)
  Invalid Input
 14. Trainingsmogelijkheden

 15. Trainingsmogelijkheden:(*)

  Invalid Input

 16. **JEUGDLEDEN krijgen een verenigingsbijdrage (subsidie) voor het zomerseizoen 2018 die is gebaseerd op € 20,- p/u per lesser / 18 tennislessen voor een groep van 4 en wordt naar rato aangepast voor grotere en/of kleinere groepen of kortere/minder lessen. De subsidie wordt alleen gegeven aan jeugdleden van TVS en wordt één keer per seizoen verstrekt. De verenigingsbijdrage wordt op het bovengenoemde bedrag in mindering gebracht.
 17. Ruimte voor toelichting
  Invalid Input
 18. Beschikbaarheid

  Genora zal alle trainingen geven. Omdat zij ook nog op een andere vereniging werkzaam is zullen we de planningen op elkaar af moeten stemmen. Wij willen u daarom nu al vragen om met ons mee te denken en uw beschikbaarheid op de aangegeven dagen zo ruim mogelijk aan te geven. Hoe flexibeler u bent hoe groter de kans dat we leuke homogene groepen kunnen maken die bij Genora kunnen trainen. *de maandag zal uitsluitend gebruikt worden als op de andere dagen geen mogelijkheden meer zijn. Vul naast uw mogelijkheden op de andere dagen ook de eventuele mogelijkheden op maandag in

  LET OP: Als er voor een bepaalde dag weinig of geen belangstelling is zal deze dag als ‘lesdag’ komen te vervallen. Vandaar dat wij u ook vragen mogelijkheden op meerdere dagen aan te kruisen. Wij proberen zoveel mogelijk rekening te houden met uw opgave maar u kunt aan de opgegeven voorkeur groep/tijd geen rechten ontlenen.
 19. Maandag
  Invalid Input
 20. Dinsdag
  Invalid Input
 21. Woensdag
  Invalid Input
 22. Donderdag
  Invalid Input
 23. Vrijdag
  Invalid Input
 24. Algemene voorwaarden(*)
  Invalid Input
 25. Belangrijk: Als u op "submit" klikt moet u een melding krijgen dat de inschrijving is verstuurd. Mocht dit niet het geval zijn controleer dan of het formulier volledig is ingevuld.
 26.