Inschrijven Zundertse T.V.
 1. OPMERKINGEN EN VOORWAARDEN
  • Aanvang van de lessen/trainingen: 26 maart 2018 (of week later als het winterprogramma uitloopt)
  • Deelnemers moeten lid zijn van de Zundertse TV. U kunt zich aanmelden via de ledenadministratie of het aanmeldingsformulier invullen op de website van ZTV www.zundertsetv.nl
  • Inlevering en ondertekening van het inschrijfformulier verplicht tot het betalen van het verschuldigde lesgeld
  • Door in te schrijven accepteert u onze betalingsvoorwaarden. Zie hiervoor onze website: www.tenniswb.nl
  • Verzuimde lessen worden niet ingehaald en er is geen restitutie van lesgeld mogelijk
  • Voor informatie over lesdagen en lestijden: raadpleeg onze website www.tenniswb.nl
  • De trainingstijd/groepsindeling staat vanaf 19 maart 2018 op de website van ZTV maar u zult eerder telefonisch of per e-mail op de hoogte worden gebracht.
  • Als de indeling (tijdsduur / groepsgrootte) afwijkt van de trainingsmogelijkheid die u heeft aangegeven kan dit gevolgen hebben voor het verschuldigde lesgeld. Informeer daarom voor de zekerheid altijd naar de kosten. Wij proberen rekening te houden met uw voorkeur maar als blijkt dat een training van uw keuze (bijv. 45 minuten) niet past binnen de planning zal een alternatief aan u worden voorgelegd. U kunt derhalve geen rechten ontlenen aan uw inschrijving.

  INFORMATIE EN INLEVERADRESSEN
  Inschrijven via www.tenniswb.nl of door het formulier te mailen naar info@tenniswb.nl
  Clubleraar: Gert-Jan Nieuwlaats 06 - 14710117

  INLEVEREN VÓÓR 10 maart a.s.
 2. Naam(*)
  Please type your full name.
 3. Adres(*)
  Invalid Input
 4. Postcode(*)
  Invalid Input
 5. Woonplaats(*)
  Invalid Input
 6. Geboortedatum(*)
  Invalid Input
 7. Geslacht(*)
  Invalid Input
 8. Telefoon thuis(*)
  Invalid Input
 9. Telefoon mobiel(*)
  Invalid Input
 10. E-mail(*)
  Invalid email address.
 11. Tennis Ervaring(*)
  Invalid Input
 12. Speelsterkte(*)
  Invalid Input
 13. Lid van Zundertse TV(*)
  Invalid Input
 14. Lidmaatschap
  Om deel te kunnen nemen aan de trainingen moet men lid zijn van de Zundertste TV. Als u de vorige vraag met nee heeft beantwoord meldt u dan als lid aan via www.zundertsetv.nl en vul in het vakje bondsnummer "aangevraagd" in.
 15. Bondsnummer (zie pasje KNLTB)(*)
  Invalid Input
 16. Trainingsmogelijkheden

  Wij proberen rekening te houden met uw voorkeur maar als blijkt dat een training van uw keuze (bijv. 45 minuten) niet past binnen de planning zal een alternatief aan u worden voorgelegd. U kunt derhalve geen rechten ontlenen aan uw inschrijving.
 17. Mogelijkheden 18. Invalid Input
 19. ** Jeugdleden (t/m 17 jaar) krijgen een verenigingsbijdrage van € 15,00 per deelnemer. Dit bedrag is reeds in de tarieven verwerkt en wordt één keer p.p. verstrekt. Op een tweede training is deze korting dus niet van toepassing

 20. Ruimte voor toelichting
  Invalid Input
 21. Beschikbaarheid

  LET OP:Als u niet beschikbaar bent op de aangegeven dagen en tijden neem dan contact op met Gert-Jan. Wij gaan er alles aan doen om u toch te kunnen plaatsen.

  Kruis minimaal twee mogelijkheden aan op het liefst meerdere dagen.
 22. Dinsdag
  Invalid Input
 23. Woensdag
  Invalid Input
 24. Donderdag
  Invalid Input
 25. Algemene Voorwaarden(*)
  Invalid Input
 26. Belangrijk: Als u op "submit" klikt moet u een melding krijgen dat de inschrijving is verstuurd. Mocht dit niet het geval zijn controleer dan of het formulier volledig is ingevuld.
 27.