Klundertse Tennisvereniging “van Polanen”

De Klundertse Tennis Vereniging Van Polanen is opgericht in 1968. Tot 2009 werd er op gravel getennist op de locatie aan het Polanenpark/Ambachtsherenweg, waar ondertussen een nieuwe woonwijk (Rodenburg) is verrezen. De huidige accommodatie op het sportcomplex “De Molenvliet” hebben we in 2009 betrokken. De banen zijn het gehele jaar bespeelbaar. Het clubhuis is voorzien van een gezellige bar en uitstekende sanitaire voorzieningen.

K.T.V. Van Polanen is een tennisvereniging die de laatste jaren met name een recreatief karakter heeft. Uiteraard hopen we dat de huidige jeugd voldoende potentie heeft om onze vereniging in de toekomst naar een hoger sportief plan te trekken. De vereniging probeert zich daar ook voor in te zetten door jeugdleden aan zich te binden door vele activiteiten te organiseren en met name door de mogelijkheid te bieden om trainingen te volgen. De tennistrainingen in het zomerseizoen 2024 zullen op dinsdag worden gegeven door Martin Vloemans en op maandag, woensdag en donderdag door Per van der Wijst. 

Er zijn diverse competitieteams in verschillende samenstellingen zoals mixed-, dames-, heren- en jeugdteams. Deze competities kunnen op verschillende dagen en avonden gespeeld worden.

Vindt u het leuk om eens kennis te maken met onze vereniging en/of de tennissport? Komt u rustig eens een kijkje nemen en kennismaken op ons prachtige tennispark.

Inschrijven

Veelgestelde vragen

Hoe werkt het inschrijven?

Hierboven ziet u de lestypes met het aantal lessen, het aantal cursisten per groep en het lesgeld. Wilt u meer weten over een lestype, klik dan "gewoon" op de betreffende regel.

Staat het lesgeld vast of kan het nog wijzigen?

Uitgangspunt voor het lesgeld is het tarief per lestijd (30, 45 of 60 minuten) en daarop zijn de genoemde bedragen gebaseerd. Als een groep niet vol komt, wordt in overleg met de betreffende cursisten de lestijd verminderd of het lesgeld verhoogd, uiteraard naar rato.

Wanneer moet ik het lesgeld betalen?

We streven ernaar om binnen twee weken na aanvang van de lessen de factuur te sturen.

Zal ik op de gewenste tijd les krijgen?

Wij doen altijd ons best om cursisten in te delen op de gewenste dag en tijd. Het lukt echter niet altijd, bijvoorbeeld doordat cursisten die met elkaar willen spelen, verschillende voorkeuren opgeven. Wij adviseren daarom ook om de voorkeurstijden met elkaar af te stemmen. En alle junioren willen 's middags om 16 uur en alle volwassenen 's avonds om 20 uur en dat kan uiteraard niet.

Is het zeker dat ik bij de gewenste partners wordt ingedeeld?

Uiteraard doen wij ook hier ons best voor, maar in de praktijk blijkt ongeveer de helft (!) van de aangegeven partners niet of niet tijdig in te schrijven. Stem daarom onderling af om allemaal tijdig in te schrijven en dezelfde voorkeursdagen en -tijden in te vullen.

Is er les tijdens de schoolvakanties?

Nee, normaal niet, maar eventuele inhaallessen kunnen, met nadrukkelijke instemming van alle cursisten in de groep en de trainer, in vakantieweken worden ingehaald.

Wanneer hoor ik of ik geplaatst ben voor de les?

We streven ernaar om je uiterlijk 5 werkdagen voor aanvang van de lessen een e-mail te sturen met de indeling. Mocht je 2 werkdagen voor de geplande startdatum (klik daarvoor op het lestype hierboven) nog niets gehoord hebben, neem dan svp contact met ons op.

Adres

Adres

  • Molenvliet 7b
  • 4791 GB Klundert
  • Telefoon 0168 – 40 25 59