Tennisclub “Tolberg”

Onze club is opgericht in 1990 en begonnen bij de voormalige Paters van Mill Hill.

In 1992 zijn we verhuisd naar het huidige tennispark.

Het tennispark heeft 3 all-weather banen die allen verlicht zijn, zodat ook ’s avonds getennist kan worden. In principe zijn alle banen dagelijks van 09.00-23.30 uur beschikbaar. Tijdens toernooien, competitiewedstrijden en andere clubactiviteiten zijn er beperkingen.

Het tennispark is te bereiken via de ingang van Sportpark Hulsdonk aan de Sportstraat nr.19.
Hier vindt u voldoende parkeergelegenheid. Uw fiets kunt u naast het clubhuis in de daarvoor bestemde fietsbeugels plaatsen.

Als u wilt lessen neem dan contact op met Tennis.wb via e-mail info.tenniswb@gmail.com t.a.v. Maaike Oostenrijk  maar u kunt vanaf heden ook online inschrijven. Het kan zijn dat de tennislessen op Tennis- en Padelvereniging Roosendaal gegeven worden of dat u wordt ingedeeld in een groep bij Tennis- en Padelvereniging Roosendaal. Wij communiceren een week van tevoren het lesschema. 

Inschrijven

Veelgestelde vragen

Hoe werkt het inschrijven?

Hierboven ziet u de lestypes met het aantal lessen, het aantal cursisten per groep en het lesgeld. Wilt u meer weten over een lestype, klik dan "gewoon" op de betreffende regel.

Staat het lesgeld vast of kan het nog wijzigen?

Uitgangspunt voor het lesgeld is het tarief per lestijd (30, 45 of 60 minuten) en daarop zijn de genoemde bedragen gebaseerd. Als een groep niet vol komt, wordt in overleg met de betreffende cursisten de lestijd verminderd of het lesgeld verhoogd, uiteraard naar rato.

Wanneer moet ik het lesgeld betalen?

We streven ernaar om binnen twee weken na aanvang van de lessen de factuur te sturen.

Zal ik op de gewenste tijd les krijgen?

Wij doen altijd ons best om cursisten in te delen op de gewenste dag en tijd. Het lukt echter niet altijd, bijvoorbeeld doordat cursisten die met elkaar willen spelen, verschillende voorkeuren opgeven. Wij adviseren daarom ook om de voorkeurstijden met elkaar af te stemmen. En alle junioren willen 's middags om 16 uur en alle volwassenen 's avonds om 20 uur en dat kan uiteraard niet.

Is het zeker dat ik bij de gewenste partners wordt ingedeeld?

Uiteraard doen wij ook hier ons best voor, maar in de praktijk blijkt ongeveer de helft (!) van de aangegeven partners niet of niet tijdig in te schrijven. Stem daarom onderling af om allemaal tijdig in te schrijven en dezelfde voorkeursdagen en -tijden in te vullen.

Is er les tijdens de schoolvakanties?

Nee, normaal niet, maar eventuele inhaallessen kunnen, met nadrukkelijke instemming van alle cursisten in de groep en de trainer, in vakantieweken worden ingehaald.

Wanneer hoor ik of ik geplaatst ben voor de les?

We streven ernaar om je uiterlijk 5 werkdagen voor aanvang van de lessen een e-mail te sturen met de indeling. Mocht je 2 werkdagen voor de geplande startdatum (klik daarvoor op het lestype hierboven) nog niets gehoord hebben, neem dan svp contact met ons op.

Adres

Adres

  • Sportstraat 17
  • 4708AP Roosendaal
  • Telefoon 0165 – 53 69 95