Roosendaal Padel

Welkom bij de padellessen voor Tennis- en Padelvereniging Roosendaal. Er kan ingeschreven worden voor de nieuwe cyclus die start vanaf dinsdag 2 april. Op maandag worden er 6 weken padelles gegeven en op dinsdag en woensdag worden er 8 weken padelles gegeven. De inschrijving is per direct gesloten vanwege de vele aanmeldingen. Mochten er vragen zijn stuur een email naar padel@tproosendaal.nl t.a.v. Maaike Oostenrijk.

Tennis

Ben je op zoek naar de tennislessen? Ga dan naar deze pagina.

Inschrijven

Vooralsnog maken we bij het inschrijven geen onderscheid tussen junioren en senioren. Uiteraard houden we er bij het indelen wél rekening mee. Klik op het pakket voor de details en inschrijven.

Veelgestelde vragen

Hoe werkt het inschrijven?

Hierboven ziet u de lestypes met het aantal lessen, het aantal cursisten per groep en het lesgeld. Wilt u meer weten over een lestype, klik dan "gewoon" op de betreffende regel.

Staat het lesgeld vast of kan het nog wijzigen?

Uitgangspunt voor het lesgeld is het tarief per lestijd (30, 45 of 60 minuten) en daarop zijn de genoemde bedragen gebaseerd. Als een groep niet vol komt, wordt in overleg met de betreffende cursisten de lestijd verminderd of het lesgeld verhoogd, uiteraard naar rato.

Wanneer moet ik het lesgeld betalen?

We streven ernaar om binnen twee weken na aanvang van de lessen de factuur te sturen.

Zal ik op de gewenste tijd les krijgen?

Wij doen altijd ons best om cursisten in te delen op de gewenste dag en tijd. Het lukt echter niet altijd, bijvoorbeeld doordat cursisten die met elkaar willen spelen, verschillende voorkeuren opgeven. Wij adviseren daarom ook om de voorkeurstijden met elkaar af te stemmen. En alle junioren willen 's middags om 16 uur en alle volwassenen 's avonds om 20 uur en dat kan uiteraard niet.

Is het zeker dat ik bij de gewenste partners wordt ingedeeld?

Uiteraard doen wij ook hier ons best voor, maar in de praktijk blijkt ongeveer de helft (!) van de aangegeven partners niet of niet tijdig in te schrijven. Stem daarom onderling af om allemaal tijdig in te schrijven en dezelfde voorkeursdagen en -tijden in te vullen.

Is er les tijdens de schoolvakanties?

Nee, normaal niet, maar eventuele inhaallessen kunnen, met nadrukkelijke instemming van alle cursisten in de groep en de trainer, in vakantieweken worden ingehaald.

Wanneer hoor ik of ik geplaatst ben voor de les?

We streven ernaar om je uiterlijk 5 werkdagen voor aanvang van de lessen een e-mail te sturen met de indeling. Mocht je 2 werkdagen voor de geplande startdatum (klik daarvoor op het lestype hierboven) nog niets gehoord hebben, neem dan svp contact met ons op.

Adres

Adres

  • President Kennedylaan 1a
  • 4707AT Roosendaal
  • Telefoon 0165 – 53 32 58